เปิดปฏิทินเดือนตุลาคม วัน "ในหลวง ร.๙" สวรรคต ตรงกับเดือนสิ้นแผ่นดิน "รัชกาลที่ ๕"

คอมเมนต์:

เทวดากลับสู่สรวงสวรรค์! เมื่อเดือนตุลาคม ที่มีวัน "ในหลวง ร.๙" สวรรคต และ "รัชกาลที่ ๕" สวรรคต มีวัน เดือน ปี บังเอิญตรงกันพอดี

    เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นวันที่พสกนิกรทั่วแผ่นดินไทยต้องหลั่งน้ำตา เพราะสรวงสวรรค์รับเทวดากลับไปแล้ว

    หากย้อนไปเมื่อ 106 ปีที่ผ่านมา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงเสด็จฯ สวรรคตในเดือนตุลาคมเช่นเดียวกัน นับเป็นเดือนแห่งการสูญเสียพระมหากษัตริย์สองพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ และเป็นที่เคารพรักของชาวไทยทั้งปวง

 

Sponsored Ad

 

    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. 2453 ซึ่งรัชกาลที่ 6 ก็ทรงได้โปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช และกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ เพื่อระลึกถึงพระมหากษัตริย์ไทยผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ

    เมื่อเปิดปฏิทินเดือนตุลาคม ของวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จสวรรคต และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคต มาดู จะพบว่า ปฏิทินเดือนตุลาคมของปี พ.ศ. 2453 และ พ.ศ.2559 มีวันที่ตรงกันทุกประการ คือวันที่ 1 ตุลาคมตรงกับวันเสาร์ และวันที่ 31 ตุลาคมตรงกับวันจันทร์ สร้างความอัศจรรย์ใจยิ่งนัก

 

Sponsored Ad

 

ปฏิทินเดือนตุลาคมของปี พ.ศ. 2453

ปฏิทินเดือนตุลาคมของปี พ.ศ. 2559

 

Sponsored Ad

 

    ในคืนวันที่ 13 ตุลาคม ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคต ยังมีปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในรัชกาลที่ 5 อย่างปรากฏการณ์หมอกธุมเกตุ ปกคลุมทั้งบริเวณพระเมรุและทั่วกรุงเทพฯ ที่หม่อมเจ้าห­ญิงพูนพิศมัย ดิศกุล พระธิดาของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ยังได้ทรงเล่าไว้ในเรื่อง “วันสวรรคตของรัชกาลที่ 5” ว่า 

    "เหมือนดั่งว่าสมเด็จพระสยามเทวาธิราชจะบันดาลให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการสลดอาลัยในการเสด็จสู่สวรรคัลลัยของพระผู้เป็นมหาราชในแผ่นดิน"

.

.

ที่มา : khaosaan

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ