"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จฯ ถึงสหราชอาณาจักร ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคิงชาร์ลส์ที่ 3

คอมเมนต์:

ประกาศสำนักพระราชวัง "ในหลวง-พระราชินี" เสด็จฯ ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3

    สำนักพระราชวังออกประกาศ มีใจความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 4 ถึงวันที่ 7 พ.ค. ปี 2566 ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีชาร์ลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน

    ประกาศสำนักพระราชวัง ระบุอีกว่า ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะทรงร่วมงานพระราชทานเลี้ยงรับรองพระประมุข ประมุข และผู้แทนของประเทศต่าง ๆ ณ พระราชวังบักกิงแฮม ในวันศุกร์ ที่ 5 พ.ค.

 

Sponsored Ad

 

    และจะทรงร่วมพระราชพิธี บรมราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีชาร์ลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ ในวันเสาร์ ที่ 6 พ.ค.

    เนื่องด้วยการพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ระหว่างวันที่ 4-7 พ.ค. ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้งดการจัดพระราชพิธีฉัตรมงคล ซึ่งตรงกับวันที่ 4 พ.ค. ของทุกปี

 

Sponsored Ad

 

    เวลา 08.03 น. วันที่ 4 พ.ค. ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย 6 ชั่วโมง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ TG 8886 เสด็จฯ ถึงท่าอากาศยานลอนดอนสแตนสเต็ด โดยมีนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนา สหราชอาณาจักร เฝ้าฯ รับเสด็จ

 

Sponsored Ad

 

    สำหรับการเสด็จพระราชดําเนินเยือนสหราชอาณาจักรในครั้งนี้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรก นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงราชย์ เมื่อเดือน พ.ค. 2559

ที่มา : bbc

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ