ประวัติการศึกษา "4 นายกฯไทย" แต่ละคนเรียนอะไร เรียนที่ไหนกันมาบ้าง ตามมาดูกันเลย

คอมเมนต์:

ประวัติการศึกษา "4 นายกฯไทย" แต่ละคนเรียนอะไร เรียนที่ไหนกันมาบ้าง ตามมาดูกันเลย

    แน่นอนว่าการที่จะมาเป็นผู้นำของประเทศนั้นก็ต้องมีความสามารถในเรื่องการเรียนและประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดถึงจะสามารถเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนประเทศให้ไปข้างหน้าได้นั่นเอง

    ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งแรกที่เป็นตัวทำให้ทุกๆ คนมีความรู้และความสามารถนั่นก็คือ การศึกษานั่นเอง โดยเว็บไซต์ sanook ก็ได้เปิดประวัติการศึกษาของ 4 นายกฯไทย กันหน่อย แต่ละคนจะเรียนอะไร เรียนที่ไหนกันมาบ้าง เราตามมาดูพร้อมๆ กันเลย

 

Sponsored Ad

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

    นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 29 และผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จากโรงเรียนสหะกิจวิทยา จังหวัดลพบุรี ซึ่งเข็มเพชร มารดาเป็นครูสอนอยู่ ปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้ได้ยุบไปแล้ว 

 

Sponsored Ad

 

    ต่อมาได้เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี แต่เรียนได้เพียงปีเดียวก็ลาออกเนื่องด้วยบิดาเป็นนายทหารจำต้องโยกย้ายไปในหลายจังหวัด และได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหาร จนสำเร็จเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12 (ตท.12) และเป็นนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 23 และเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

.

 

Sponsored Ad

 

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

    นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 28 และนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้นจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สิงห์ขาวรุ่น 21) เมื่อปี พ.ศ. 2531 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยเคนทักกีสเตต สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2533

 

Sponsored Ad

 

.

.

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

    นายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของประเทศไทย เข้าศึกษาที่วิทยาลัยอีตัน ประเทศอังกฤษ และสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด และนอกจากนั้น เขายังเป็นอดีตอาจารย์ประจำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย

 

Sponsored Ad

 

.

.

ทักษิณ ชินวัตร

    นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 23 ของประเทศไทย สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2508 และระดับอุดมศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 10 (พ.ศ. 2512) และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 26 (พ.ศ. 2516) โดยสอบได้คะแนนเป็นที่หนึ่งของรุ่น 

 

Sponsored Ad

 

ต่อมา ทักษิณศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยได้รับทุนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในสาขากระบวนการยุติธรรม ที่มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเคนทักกี สำเร็จการศึกษาใน พ.ศ. 2518 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาเดียวกัน ที่มหาวิทยาลัยแซมฮิวสตันสเตต เมื่อ พ.ศ. 2521 และได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในสาขาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2537

.

ข้อมูลและภาพจาก sanook

บทความที่คุณอาจสนใจ