เปิดเคล็ดลับไหว้ขอบารมี "ท้าวเวสสุวรรณ" เมื่อชีวิตไม่ราบรื่น ติดขัด หรือเผชิญอุปสรรคที่ยังแก้ไม่ได้!

คอมเมนต์:

เปิดเคล็ดลับไหว้ขอบารมี "ท้าวเวสสุวรรณ" เมื่อชีวิตไม่ราบรื่น ติดขัด หรือเผชิญอุปสรรคที่ยังแก้ไม่ได้!

หมายเหตุ : สามารถรับชมคลิปเต็มได้ที่ด้านล่างบทความค่ะ

        เมื่อชีวิตไม่ราบรื่น อุปสรรคมากมาย ตั้งใจทำตาม หมดทุกข์แน่นอน ไม่เกิน ๓ เดือน สำหรับเคล็ดลับไหว้ขอบารมี "ท่านท้าวเวสสุวรรณ" เมื่อเกิดความติดขัดในชีวิต ใครที่แก้ไขด้วยตนเองแล้วยังไม่ดีขึ้นสักที ทั้งเรื่องการงาน การเงิน โชคลาภ แนะนำให้ให้ท่านบนบานศาลกล่าวหรือไหว้ ต่อท่านท้าวเวสสุวรรณ

        โดยวิธีนี้ท่านสามารถไหว้ได้เองที่บ้าน โดยจะมีรูปท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นผ้ายันต์ หรือลอยองค์ก็ได้ กระทำดังนี้ ให้ท่านอาบน้ำ แต่งกายให้สะอาดสุภาพ จากนั้นให้เข้าห้องพระ สมาทานศีล ๕ จากนั้นจึงสวดมนต์ โดยสวดบูชาพระรัตนตรัย พาหุง ชินบัญช รแล้วให้ท่านเตรียมธูปหอมมา ๙ ดอก พวงมาลัยควรเป็นดาวเรือง หรือกุหลาบ ๑ พวง ให้จุดธูปหอม และพนมมือสวดพระคาถาท้าวเวสสุวรรณดังนี้ 

 

Sponsored Ad

 

        นะโมฯ ๓ จบ จากนั้นสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณมะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณจาตุมะหาราชิกา ยักขะ พันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธังอะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะสาธุ... ลูกชื่อ...... นามสกุล.......อาศัยอยู่บ้านเลขที่......... ขอกราบกรานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหมด 

        และกราบขอบารมีองค์เสด็จปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณ ผู้เป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ทางทิศเหนือเป็นผู้ดูแลและรักษามนุษย์ในพระพุทธศาสนา ขออัญเชิญเสด็จมารับการกราบไหว้บูชาของพวกลูกเหล่านี้ เมื่อเสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้ทรงรับทราบแล้วโปรดประทานพรให้ลูกๆ และครอบครัวประสบแต่สรรพสิริมงคล อุดมโชคลาภ และขอให้เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดอภิบาลให้ลูกๆ และครอบครัวปราศจาก ภั ย ทั้งหลาย อั น ต ร า ย ทั้งปวงตลอดไปด้วยเทอญ

 

Sponsored Ad

 

        (หากมีความทุกข์เรื่องใดๆจะบนก็ให้กล่าวดังนี้)

        เนื่องจากตอนนี้ลูกมีทุกข์มี เคราะห์เรื่อง...............................ลูกจึงขอกราบขอบารมีเสด็จปู่ ท่านท้าวเวสสุวรรณได้โปรดช่วยปัดเป่าทุกข์หรือเคราะห์ เรื่อง..................................... ลูกขอพึ่งบารมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และท่านท้าวเวสสุวรรณและบริวาร ขอให้เรื่อง…...........ลูกขอบนท่านด้วยเมื่อสำเร็จผลลูกจะทำกุศลถวายให้ขอ เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้โปรดอนุเคราะห์ลูกด้วยเถิดเจ้าค่ะ

 

Sponsored Ad

 

        การบนบานนั้นหากบนบานในเรื่องสำคัญต้องปฏิบัติตามนี้

            ๑. บนเรื่องการงาน ให้ท่านบนด้วยสังฆทานหนึ่งชุดในสังฆทานให้มีรองเท้าพระ ๑ คู่ อาสนสงฆ์๑ผืน พระพุทธรูป ๑ องค์ เข็มกับด้าย ๑ ชุด

            ๒. บนเรื่องการเงิน ให้ท่านบนด้วยสังฆทานหนึ่งชุด ชำระหนี้สงฆ์ ๑๐๐ บาท หรือถวายพระพุทธรูป ๙ นิ้ว

            ๓. บนเรื่องความรักครอบครัว ให้บนด้วยการถวายดอกกุหลาบแดง บูชารูปปั้นท่านท้าวเวสสุวรรณที่วัดไหนก็ได้ ๙ ดอก ถือศีลแปด วันตัว (วันที่เราเกิด) และวันพระ

            ๔. บนเรื่องความเ จ็ บ ป่ ว ย และสุขภาพ ให้ท่านบนด้วยการถวายหนังสือสวดมนต์ (ยิ่งเป็นสวด ๗ ตำนาน ๑๒ ตำนานยิ่งดี) ถวายวัดไหนก็ได้ ปล่อยปลา (กี่ตัวก็ได้)

 

Sponsored Ad

 

            ๕. บนเรื่องการเรียน ให้บนด้วยการทำบุญสร้างพระไตรปิฎก ตำราเรียนนักธรรม หรือจะถวายเป็นค่าเล่าเรียนสงฆ์หรือสามเณรในวัดที่มีพระสงฆ์เรียนพระ ปริยัติธรรมก็ได้

            ๖. บนเรื่องสอบบรรจุ สอบเข้าทำงาน และเลื่อนตำแหน่งโยกย้ายให้บนด้วย สังฆทาน ๑ ชุด เก้าอี้ ๑ ตัว ร่มถวายสงฆ์ ๑ คันข้าวของทุกชนิด ในการบนแต่ละอย่าง

        (เมื่อได้ไหว้ตามวิธีข้างบนก่อนจึงค่อยบนบานศาลกล่าว)

 

Sponsored Ad

 

        เมื่อท่านได้ดังปรารถนาแล้วจึงให้ไปทำบุญ ถวายวัดไหนก็ได้ ที่เป็นวัดในศาสนาพุทธ แล้วกรวดน้ำอุทิศกุศล ถวายท้าวเวสสุวรรณและบริวาร ที่ท่านสงเคราะห์เราทุกเรื่องกำหนดการคือไม่เกิน ๓ เดือนเห็นผล การถือศีลแปดถือที่ไหนก็ได้ขอให้ครบในตัวศีลเป็นพอการบน ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ผิดศีลธรรมเทพ เทวดามีจริง ไม่ได้ทอดอาลัย หรือทิ้งมนุษย์ หากแต่มนุษย์ระลึกถึงโดยความไม่ถูก ไม่เหมาะสม จึงไม่ได้รับการสงเคราะห์การให้บนเช่นนี้คือให้ทำบุญด้วยตนเอง จะได้ไม่ติดหนี้บารมีเทพ

        เทพนั้นสงเคราะห์คนไม่ได้หวังผลใดๆ เพราะจิตถึงความเป็นเทวะแล้วไม่มี ความจำเป็นใด ที่จะต้องมาเรียกร้องพึ่งกินของเซ่นสรวงสังเวยหรือไม่ได้เรียกร้องให้ใครมากราบไหว้ยกย่อง พวกที่ให้ไปยกย่องหรือกราบกราน พิธีรีตองแปลกๆ ให้ตรองดูเถิด ว่าใช่วิถีเทวดาไหมหรือเป็นผี เลยอ้างตนให้ดูสูงดังเทพ อย่างน้อยมนุษย์ ต า ย ไปให้ไปเป็นเทวดา หรือเสมอตัวเป็นมนุษย์เหมือนเดิม อย่าให้ลงอบายภูมิเลย แล้วเร่งสู่ทางพระนิพพานขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ และที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้

 

Sponsored Ad

 

คุณ ณรงค์ศักดิ์ ฮีโร่ถ้ำหลวง ก็ศรัทธาท้าวเวสสุวรรณมาก แขวนไว้ติดตัวตลอดเวลา!

ดูชัดๆ อีกที

Sponsored Ad

ชมคลิปที่เกี่ยวข้อง หนุ่ม เจอปาฏิหาริย์ "ท้าวเวสสุวรรณ"

คลิปเปิดไม่ออก >>>>> กดตรงนี้ คลิ๊ก !!!! <<<<<

ข้อมูลและภาพจาก palungjit

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ