ไม่อยากเจ็บซ้ำ อย่าให้โอกาสใครเกิน 2 ครั้ง สุดท้ายเขาก็ไม่เห็นคุณค่าคุณอยู่ดี

คอมเมนต์:

”โอกาส “ มันก็เหมือนอากาศสำคัญมากก็จริง คนเห็นค่าเท่านั้นจึงจะเห็นว่าโอกาสนั้นสำคัญ“

"โอกาส " ก็เหมือนอากาศ

สำคัญมากก็จริง คนเห็นค่าเท่านั้น

จึงจะเห็นว่าโอกาสนั้นสำคัญ

บางคนเขาผิดแค่ไหนก็ยังให้โอกาส

สุดท้ายเขาก็ไม่เห็นคุณค่า

เราก็กลายเป็นของตๅย

สุดท้ายก็ให้อภัยอยู่ดี

ฉะนั้นอย่าไปโทษเขาว่าไม่เห็นค่า

 

Sponsored Ad

 

ตัวเราเองต่างหาก

วันนี้เห็นค่าในตัวเองหรือยัง

คนที่เขาเห็นค่าเราจริงๆ เขาจะไม่ยอม

ทำความผิดนั้นซ้ำๆ เพราะมันทำให้

คนรักไร้ซึ่งความสุข คนที่เห็นค่าเราจริง

เขาต้องเห็นความสำคัญในโอกาส

ว่าความผิดนั้นจะไม่กระทำให้มันเกิดขึ้นอีก

คุยให้จบมันเจ็บแบบเด็ดขาด

ดีกว่าคุยไม่ขาดไม่จบแล้วโคตรเจ็บ

ไม่ต้องไปโทษเขา

โทษใจเราไม่เข้มแข็งพอ

กลัวการอยู่คนเดียว

 

Sponsored Ad

 

กลัวต้องเลี้ยงลูกคนเดียว

กลัวไม่มีใคร กลัวสังคมจะว่าเอา

แล้วตอนนี้ที่ยังมีเขา

ความรู้สึกต่างกันไหม

กับการอยู่เพียงคนเดียว

ถามใจตัวเองดู

ถ้ามีสุขก็อยู่ไป

ถ้าไม่ไหวก็จงเดินออกมา

เราเกิดมาคนเดียว เติบโตคนเดียว

ทำไมตอนนี้จะอยู่คนเดียวไม่ได้

แค่ไม่ชินสักพักเดี๋ยวมันก็ชิน

มีแล้วไม่ดีสู้ไม่มีมันดีกว่า

เดินออกมาเพื่อสร้างคุณค่าในตัวเอง

ดีกว่ายอมเป็นของตๅยที่ยังหายใจ

สำหรับใครที่ไร้ซึ่งราคา

 

ขอบคุณแหล่งที่มา : คิดเป็น.com