สง่างาม "พระราชินี" ทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมแพรววาลายจก อนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

คอมเมนต์:

ทรงสง่างาม "พระราชินี" ทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมแพรววาลายจก อนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

    ทางเพจ "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี : We love Her Majesty Queen Suthida Fanpage" ได้เปิดเผยที่มาของ ฉลองพระองค์ผ้าไหมแพรววาลายจก ลายนาคหัวซ้อง ใบบุ่นอุ้มดาว ดอกอ้อมลายสัตว์ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

    โดยระบุว่า ผ้าไหมแพรวา ราชินีแห่งไหม ณ ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวา บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ถือเป็นสถานที่สำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นชาวผู้ไท นับเริ่มจากปี ๒๕๒๑ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับโครงการส่งเสริมการทำผ้าไหมแพรวาบ้านโพน ไว้ในความดูแลของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในชื่อ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

 

Sponsored Ad

 

    เริ่มจากสมาชิก จำนวน ๗๐ คน ด้านการบริหารจัดการ ได้ดำเนินงานในรูปแบบสหกรณ์ จนเกิดเป็นพื้นที่ส่งเสริมอาชีพ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรได้อย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งเรียนรู้ กระบวนการผลิตผ้าไหมแบบโบราณ ซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เริ่มต้นจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม กระบวนการการฟอก การย้อมสีธรรมชาติ จนถึงขั้นตอนในการทอผ้า ที่มีลวดลายวิจิตรงดงาม 

    ตลอดจนได้ศึกษาพัฒนากระบวนการใหม่ๆ เป็นการต่อยอดงานหัตถศิลป์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งในด้านความสวยงาม ความคงทน และคุณสมบัติอื่น ๆ เพื่อให้เป็นผ้าที่มีคุณภาพในระดับสากล

ที่มา : สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี : We love Her Majesty Queen Suthida Fanpage

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ