กว่า 131 ปี "สมบัติตกทอด" แห่งตระกูลจักรพงษ์ ก่อนมาสู่รุ่นของ ฮิวโก้ ปัจจุบันจัดแสดงที่อังกฤษ

คอมเมนต์:

ก่อนที่จะตกทอดเป็นสมบัติของตระกูลจักรพงษ์ สู่รุ่นของ "ฮิวโก้" มีที่มายาวนานกว่า 131 ปี

    เว็บไซต์ทางการของพิพิธภัณฑ์ victoria & albert museum ได้เปิดเผยภาพของรัดพระองค์ และพระปั้นเหน่ง ที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงฉลองพระองค์ ถูกนำจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ victoria & albert museum

    โดยตระกูลจักรพงษ์ ของ ฮิวโก้ จุลจักร นั้นถือเป็นตระกูลที่มีประวัติมายาวนาน และสืบเชื้อสายโดยตรงจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หนึ่งในสมบัติที่ตกทอดกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น ก็คือรัดพระองค์ (เข็มขัด) และพระปั้นเหน่ง (หัวเข็มขัดเพชร) ที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเข็มขัดเส้นนี้ ก่อนจะตกทอดมาเป็นของตระกูลจักรพงษ์

 

Sponsored Ad

 

ภาพจาก vam.ac.uk

    ทั้งนี้ในเว็บไซต์ทางการของพิพิธภัณฑ์ในอังกฤษดังกล่าว ยังได้อธิบายถึงที่มาของรัดพระองค์และพระปั้นเหน่งไว้ว่า รัดพระองค์เส้นนี้ ได้ถูกสั่งทำโดย สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในช่วงยุคปี 1890 และ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงฉลองพระองค์ด้วยรัดพระองค์เส้นนี้ โดยที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ยืนยัน

 

Sponsored Ad

 

    ในเวลาต่อมา สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานรัดพระองค์เส้นนี้แก่ตระกูลจักรพงษ์ ก่อนที่หม่อมอลิซาเบธ จักรพงษ์ ณ อยุธยา พระชายาในพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ จะใส่รัดพระองค์เส้นนี้ ไปในพิธีพระบรมราชาภิเษก ของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2

    ซึ่งงานประดับทองเส้นนี้ ถือว่าเป็นงานประณีตชั้นสูง ในส่วนของรัดพระองค์มีความสลับซับซ้อน บ่งบอกถึงประเพณีอันยาวนานของการถักทองทอเส้นออกมาอย่างวิจิตรงดงามอย่างไทย สมดังที่ได้รับพระราชดำรัสให้จัดทำขึ้นโดยพระราชวงศ์

 

Sponsored Ad

 

    ซึ่งมีการระบุอีกว่า พระปั้นเหน่งเพชรดังกล่าว หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ (คุณแม่ของฮิวโก้) ได้มีการให้ยืมไปจัดแสดงที่ พิพิธภัณฑ์ victoria & albert museum ไม่ใช่การจำหน่ายถ่ายโอนแต่อย่างใด และบ่อยครั้งที่ราชวงศ์ในยุโรป ได้มีการจัดแสดงเครื่องเพชร เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ชมอยู่บ่อยครั้ง

ที่มา : หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ, vam.ac.uk

บทความที่คุณอาจสนใจ