"กระทรวงวัฒนธรรม" ถวายพระสมัญญา "องค์สิริศิลปิน" แด่ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ จากพระเกียรติคุณด้านศิลปะร่วมสมัย

คอมเมนต์:

"กระทรวงวัฒนธรรม" ถวายพระสมัญญา "องค์สิริศิลปิน" แด่ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ

    กระทรวงวัฒนธรรม ถวายพระสมัญญา "องค์สิริศิลปิน" แด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการศิลปะร่วมสมัย

    เมื่อวานนี้ แนวหน้าออนไลน์ รายงานว่า สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ เข้าเฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์การทรงงานด้านศิลปะ และการบูรณาการการทรงงานด้านต่าง ๆ เนื่องในโอกาสที่กระทรวงวัฒนธรรม ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญา "สิริศิลปิน" หมายถึง ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะซึ่งเป็นเรื่องสวยงาม และทรงเป็นเจ้าฟ้าที่มีพระสิริโฉมงดงามในสายตาพสกนิกร

 

Sponsored Ad

 

.

    ใจความตอนหนึ่งของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในระหว่างการพระราชทานสัมภาษณ์ ว่า "วิทยาศาสตร์เป็นส่วนที่ประคับประคองประเทศในระหว่างที่ในประเทศเดือดร้อน ศิลปะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผสมผสานกัน 2 สาขา เพื่อนำมาสู่การช่วยเหลือราษฎรในยามที่ประชาชนลำบาก หนูจะทำเป็นภาพพิมพ์แล้วก็ออกขายและเอาเงินไปช่วยชาวบ้านที่ลำบากลำบน อย่างตอนโควิด ประชาชนเดือดร้อนมาก ถ้าเราเอาของเราไปจำหน่าย เป็นการเสริมให้เงินยังมี ไปช่วยผู้เดือดร้อนได้"

 

Sponsored Ad

 

    โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย โดยมีมติเห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการถวายพระสมัญญาแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการศิลปะร่วมสมัย และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณด้านศิลปะร่วมสมัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

 

Sponsored Ad

 

.

.

    ด้วยประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถที่เป็นเลิศในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายสาขา ทั้งงานทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ดนตรี และงานออกแบบ โดยทรงใช้พระอัจฉริยภาพในมิติของศิลปะ ซึ่งนับเป็นยุทธศาสตร์ ซอฟต์ เพาเวอร์ (Soft Power) ในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และพระวิริยอุตสาหะ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อนำไปต่อยอดหารายได้สมทบทุนมูลนิธิในพระดำริ เช่น มูลนิธิจุฬาภรณ์ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ และมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ฯ จนเป็นที่ประจักษ์ และจารึกอยู่ในดวงใจของคนไทยทุกคน

 

Sponsored Ad

 

    อนึ่ง การพระราชทานสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ทางกระทรวงวัฒนธรรม จะนำไปจัดหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสถวายพระสมัญญา "สิริศิลปิน" ต่อไป

ที่มา : แนวหน้า, Kapook


บทความที่คุณอาจสนใจ