ของขวัญจากประเทศไทย “มาลัยเงิน” ของขวัญที่จะมอบให้ผู้นำจากประเทศสมาชิกอาเซียน

คอมเมนต์:

งดงามปราณีต ภาคภูมิใจที่คนไทยมีวัฒนธรรมสวยงาม

    เพจเฟซบุ๊ก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ได้เผยภาพ “มาลัยเงิน” ของขวัญที่ประเทศไทยจะมอบให้ผู้นำจากประเทศสมาชิกอาเซียน ที่จะเดินทางเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 20-23 มิ.ย.ที่ผ่านมานี้

     ธรรมเนียมในการประชุมสุดยอดอาเซียนทุกครั้ง คณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการเพื่อเตรียมจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน จะจัดเตรียมของขวัญมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้นำอาเซียนและคู่สมรส หนึ่งในนั้น คือ “มาลัยเงิน”

 

Sponsored Ad

 

    โดย “มาลัยเงิน” ที่จะนำมาเป็นของขวัญผู้นำอาเซียนนี้ เป็นฝีมือของครูช่างศิลปหัตถกรรมของ SACICT มากกว่าความงดงาม คือ การแสดงไมตรีจิตของคนไทย เรียงร้อยผสานพลังประชาคมอาเซียนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

Sponsored Ad

 

    “มาลัยเงิน” ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก พวงมาลัยถวายพระ ซึ่งแสดงออกถึงจิตคารวะ โดยพวงมาลัยมักถูกใช้ในวาระแห่งความเป็นมงคลและการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยไมตรีจิต สื่อความหมายที่ลึกซึ้ง นอกไปจากความงดงามของภูมิปัญญา เทคนิคการทำที่ละเอียดประณีตบรรจงแล้ว 


    ยังสอดคล้องกับตราสัญลักษณ์ของการประชุมอาเซียนในครั้งนี้ คือการร้อยเรียงดอกไม้ สะท้อนความหมายถึง ความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียน ที่มีความกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในการช่วยเหลือเกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยั่งยืน ดุจมาลัยเงินที่ไม่มีวันโรยรา

 

Sponsored Ad

 

    ครูนฤมล ทอนใจ ครูช่างศิลปหัตถกรรมของ SACICT ปี 2557 ประเภทเครื่องโลหะ กล่าวถึงวิธีการทำ “มาลัยเงิน” ทำด้วยวัสดุเงินแท้ ผ่านขั้นตอนที่สลับซับซ้อน การหลอมละลายด้วยอุณหภูมิสูงกว่าพันองศา และนำมาขึ้นรูปด้วยมือทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการเลียนแบบธรรมชาติ ในการเข้ากลีบดอกมะลิ ดอกรัก และดอกกุหลาบ ทั้งตัวพวงมาลัย และการทำช่ออุบะ ตามแบบของจริงทุกประการ จึงได้ออกมาเป็น มาลัยเงินที่มีความเหมือนจริง อ่อนช้อย ที่สะท้อนถึงทักษะ ฝีมือ องค์ความรู้ การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาพื้นถิ่นของช่างเครื่องเงินพื้นบ้าน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ข้อมูลและภาพจาก สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, js100

บทความที่คุณอาจสนใจ