เปิดบทลงโทษ "ข้าราชการ" ที่นอกใจคนรัก มีกิ๊ก-บ้านเล็กบ้านน้อย

คอมเมนต์:

เปิดบทลงโทษ "ข้าราชการ" ที่นอกใจคนรัก มีกิ๊ก-บ้านเล็กบ้านน้อย

    สื่งที่ประชาชนควรรู้ ราชการไทย ที่จดทะเบียนสมรส หากไปมีชู้ มีเมียน้อย มีกิ๊ก ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม เพราะถือว่า ไม่รักษาชื่อเสียง เกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน มีโทษทางวินัย สูงสุดคือไล่ออก !

     โดยทนายรัชพล ศิริสาคร โพสต์ข้อความ ว่า หากคู่สมรสใครทำงานราชการ แล้วมีพฤติกรรมนอกใจคู่สมรส ก็สามารถร้องเรียนต้นสังกัดได้ เพราะราชการส่วนใหญ่จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับความผิดทางวินัยอยู่ หากมีพฤติกรรมนอกใจคู่สมรสท่านสามารถร้องเรียนได้ด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องใช้ทนาย แต่ถ้าไม่แน่ใจก็ให้ทนายทำเรื่องให้ก็ได้ แต่อย่าลืมแนบหลักฐานไปด้วย กรรมการพิจารณาเขาจะได้สืบได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือหลอก

 

Sponsored Ad

 

ยกตัวอย่างเคสที่ผ่านๆ มา เอามาให้ดูกัน

    พยาบาล สถานีอนามัย มีความสนิทสนมใกล้ชิดกับสามีของผู้อื่นจนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเข้าใจว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวต่อกัน เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย ลงโทษตัดเงินเดือนจำนวน 5% เป็นเวลา 1 เดือน (ที่มา:จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2/2553)

 

Sponsored Ad

 

    ข้าราชการครู มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับหญิงอื่นซึ่งมีสามีถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว จนเป็นเหตุให้ครอบครัวของหญิงนั้นแตกแยก และกระทำผิดในเรื่องเสพสุรามึนเมาแล้วแสดงกิริยาก้าวร้าว ข่มขู่เพื่อนครู ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนเสียหาย พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ลงโทษปลดออกจากราชการ (ที่มา:กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)

.

    อาจารย์ชาย มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับเด็กหญิง ม.1 โดยใช้กำลังบังคับและให้ดื่มน้ำก่อนร่วมเพศ และได้ร่วมเพศกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6-7 ครั้ง ครั้งสุดท้ายได้พาเด็กไปร่วมเพศกัน 2 ครั้งที่บ้านพักครูในโรงเรียน นักการภารโรงพบเห็น จึงไปตามพ่อแม่ของเด็กหญิงพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านเพื่อค้นหาเด็กหญิงในบ้านพักครู โดยบิดาของเด็กหญิงได้ใช้ไฟฉายส่องค้นพบเด็กหญิงอยู่ใต้เตียงนอน ในสภาพท่องบนเปลือยเปล่า อาจารย์ชายยอมรับว่าได้เสียกับเด็กหญิงจริงและยอมรับผิดทุกอย่างและยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่มารดาของเด็กหญิง จำนวน 50,000 บาท อาจารย์ชายมีความผิดวินัยฐาน กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ลงโทษไล่ออกจากราชการ (1-0511/2537)

 

Sponsored Ad

 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

(10) ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย

 

Sponsored Ad

 

.

มาตรา 84 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา 82 ผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดวินัย

มาตรา 85 การกระทำผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

(4) กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

.

มาตรา 88 วรรคสอง โทษทางวินัยมี 5 สถานดังต่อไปนี้

    (1) ภาคทัณฑ์

    (2) ตัดเงินเดือน

    (3) ลดเงินเดือน

    (4) ปลดออก

    (5) ไล่ออก

ข้อมูลและภาพจาก สายตรงกฎหมาย

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ