"ในหลวง ร.๑๐" รับสั่งถึงพระอาจารย์ "ที่เราอ่านออกได้ เพราะครูทัศนีย์" ครั้งที่เรียนที่โรงเรียนจิตรลดา

คอมเมนต์:

"ในหลวง ร.๑๐" รับสั่งถึงพระอาจารย์ "ที่เราอ่านออกได้ เพราะครูทัศนีย์" ครั้งที่เรียนที่โรงเรียนจิตรลดา

        ในหลวง ร.๑๐ รับสั่งถึงพระอาจารย์ "ที่อ่านออกได้เพราะครูทัศนีย์"

        ท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์ มีชื่อเดิมว่า ท่านผู้หญิง ทัศนีย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2465 บิดาคือ พระยาภะรตราชา (ม.ล.ทศทิศ อิศรเสนา) อดีตผู้บัญชาการ (อธิการบดี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และท่านผู้หญิงขจร ภะรตราชา

 

Sponsored Ad

 

        ท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์ เริ่มเข้าทำงานเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา เมื่อ พ.ศ. 2498 โดยได้เข้าถวายการสอนแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งท่านเป็นอาจารย์คนแรกที่เข้าถวายการสอน พร้อมกับพระสหาย 7 คน ปัจจุบัน ท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์ เป็นที่ปรึกษาโรงเรียนจิตรลดา

 

Sponsored Ad

 

        โดย ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ เป็นอดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา ได้ถวายการสอนแด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และถวายการสอนแด่ ในหลวง ร.๑๐ รับสั่งถึงพระอาจารย์ "ที่อ่านออกได้เพราะครูทัศนีย์" เมื่อครั้งทรงเข้าศึกษาในระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดาเช่นกัน

.

 

Sponsored Ad

 

        "ที่อ่านออกได้เพราะครูทัศนีย์" ครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานสัมภาษณ์ถึงครูทัศนีย์ พระอาจารย์ในพระองค์ขณะศึกษาระดับชั้นอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา เมื่อครั้งครบรอบ 50 ปี โรงเรียนจิตรลดา

 

Sponsored Ad

 

        นอกจากนั้นท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, มหาวชิรมงกุฎ, ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ และ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ข้อมูลและภาพ จาก sanook

บทความที่คุณอาจสนใจ