เคล็ดลับ "สวดมนต์ให้รวยจริง" ก่อนนอนสั้นๆ เทวดารักษา มีโชคลาภการเงิน วาสนาดีขึ้น!

คอมเมนต์:

เคล็ดลับ "สวดมนต์ให้รวยจริง" ก่อนนอนสั้นๆ เทวดารักษา มีโชคลาภการเงิน วาสนาดีขึ้น!

        การมีโชคทางด้านการเงินเป็นสิ่งที่หลายๆ คนมีความต้องการ ในวันนี้เราได้มีบทสวดคาถา “หัวใจเศรษฐี” มาให้ทุกๆ ท่านได้ส่วนกันในทุกๆ วัน พร้อมกับเคล็ดลับวิธีการสวดมนต์ให้ถูกต้อง เพื่อให้ได้สิ่งที่ปรารถนามากที่สุด 

        คาถาสวด หัวใจเศรษฐี

 

Sponsored Ad

 

        "จัตตาโรเม ธัมมา กุลปุตตัสสะ ทิฎฐะธัมมาะหิตา ยะ สังวัตตันติ ทิฏฐะธัมมะสุขายะ, กะตะเม จัตตาโร, อุฎฐานะสัมปะทา อารักขะสัมปทา,กัลยาณะมิตตะตา สะมะชีวีตาติ"

        อุ ย่อมาจาก อุฏฐานสัมปทา หมายถึงความสมบูรณ์ด้วยเพราะความขยันหมั่นเพียร ดังคำกล่าวที่ว่า ไม่มีความยากจนในหมู่ชนที่ขยันนั่นเอง

 

Sponsored Ad

 

        อา ย่อมาจาก อารักขสัมปทา ความสมบูรณ์ด้วยการรู้จักรักษาความรู้หรือ รักษาทรัพย์ที่หามาได้นั้นเพราะว่าเราจะหาได้เท่าไหร่ไม่สำคัญ ที่สำคัญคือเรามีเหลืออยู่เท่าไหร่ และจะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นแปลว่า รู้จักประหยัด แต่ไม่ได้ ขี้เหนียวจนงก ไม่ยอมจ่าย

        กะ ย่อมาจากคำว่า กัลยาณมิตตตา คบเพื่อนที่ดีงาม ไม่ชวนกันไปในทางเสียหายจึงจะเป็นกำลังเกื้อหนุนให้เราได้แสวงหาทรัพย์ได้และป้องกันทรัพย์ที่เราหามาได้ด้วย เพราะเพื่อนที่ดีจะไม่มีวันชักชวนเราให้หลงไปในอบายมุขต่างๆ อย่างแน่นอน

 

Sponsored Ad

 

        สะ ย่อมาจากคำว่า สมชีวิตา ครองชีวิตโดยเหมาะสม ไม่ฟุ่มเฟือยหรือฝืดเคืองเกินไป ใครปฏิบัติได้ ก็สามารถตั้งตัวได้ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

        หากจะลองท่องว่าให้ดี คาถา “อุ อา กา สะ” ก็คือ รู้จัก ขยันหา รักษาดี มีกัลยาณมิตร และ ดำเนินชีวิตให้เหมาะสม เมื่อท่องได้ขึ้นใจแล้วต้องปฏิบัติตามด้วยจึงจะรวย และ จะรวยจริงอย่างแน่นอน

        สรุปเคล็ดลับการสวดมนต์ให้รวย

            1. ละทิ้งสิ่งไม่ดี และหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลถวายแด่พระพุทธเจ้า ทำบุญทำทานช่วยเหลือคนที่ยากไร้ ให้เราอุทิศบุญกุศลที่เราสร้างนั้นให้กับผู้ที่มีพระคุณทั้งปวง

 

Sponsored Ad

 

            2. ในการสวดมนต์ ทุกครั้งก่อนที่เราจะต้องสวดมนต์นั้น ต้องเชื่อมบุญโดยการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลตั้งแต่ในอดีตชาติ ชาติปัจจุบัน และในอนาคต ให้ท่านอุทิศเจาะจงบทสวดนั้นๆ เอาที่ท่านพอรู้ เช่นถ้าหากว่าสวดคาถาเสริมทรัพย์ของหลวงพ่อปาน ก็อุทิศเจาะจงให้กับท่านด้วย

            3. ให้เราเลือกบทสวดมนต์ที่เหมาะสมกับตัวเอง อยากให้เด่นทางด้านไหนให้เลือกบทสวดนั้นๆ และสวดให้ถูกต้อง ไม่ให้ตกหล่น ไม่ให้ข้ามวรรค ข้ามขั้นตอน

            4. เมื่อเวลาที่เราสวดมนต์เสร็จในทุกครั้งให้เราตามด้วยการนั่งสมาธิ

 

Sponsored Ad

 

            5. เมื่อเรานั่งสมาธิเสร็จแล้ว ให้เราตั้งจิตในการอธิษฐานขอพรขอบารมีในการสวดมนต์ในครั้งนี้ให้ได้ตามสิ่งที่เราปรารถนาขอในเรื่องที่ถูกต้องและไม่ส่งผลทำร้ายใคร

ข้อมูลและภาพจาก postsara

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ