เปิดบัญชีนิตยภัต "เงินเดือนพระสงฆ์" หลังดราม่า "พระไม่ควรรับเงิน" แต่พระที่มีสมณศักดิ์ กลับมีเงินเดือนตามประจำตำแหน่ง

คอมเมนต์:

เปิดบัญชีนิตยภัต #เงินเดือนพระสงฆ์ หลังมีดราม่าว่าพระไม่ควรรับเงิน จากกรณีที่ 2 พส. นักเทศน์โดนร้องเรียน

    อีกหนึ่งข่าวที่สร้างความฮือฮาให้กับชาวพุทธเป็นอย่างมาก หลังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประกาศให้วัดที่พระสงฆ์ไม่จับเงินและทอง เป็นวัดตัวอย่างที่น่าปฏิบัติตาม

    ในปัจจุบัน การจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันนั้นจำเป็นต้องใช้เงินทั้งนั้น แม้แต่การทำบุญให้กับวัดหรือพระสงฆ์ก็ยังต้องใช้เงิน และคุณรู้หรือไม่ว่า ในพระวินัยปิฎกภิกษุสงฆ์นั้นได้ระบุว่า พระสงฆ์ไม่สามารถรับ จับ หรือมีเงินทองเป็นของส่วนตัวได้ 

 

Sponsored Ad

 

    ก่อนหน้านี้ มีข่าวในวงการสงฆ์มากมายที่เป็นประเด็นในโลกออนไลน์ ในเรื่องผลประโยชน์วัดและของส่วนตัว การทุจริต ฉ้อโกงทรัพย์สินวัด การซื้อตำแหน่งในวงการสงฆ์ หรือการประพฤติตนไม่เหมาะสมอีกมากมาย จนทำให้เหล่าชาวพุทธเป็นกังวลใจเป็นอย่างมาก

 

Sponsored Ad

 

    ด้านเว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์ ได้ออกมาเผยบัญชีนิตยภัตหรือเงินเดือนของพระสงฆ์ ตั้งแต่พระราชาคณะชั้นสามัญ รองเจ้าคณะจังหวัด ไปจนถึงสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า

    ข้อมูลจาก สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ที่พิมพ์ในทำเนียบสมณศักดิ์ พ.ศ. 2554 ว่า นิตยภัตนั้นมีมาตั้งแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงรับเป็นอัครศาสนูปถัมภ์ ประมาณรัชสมัยของรัชกาลที่ 6

    เจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ 23,900 บาท พระราชาคณะ เจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ 20,500 บาท เจ้าคณะภาค-แม่กองบาลี-แม่กองธรรม 17,100 บาท รองเจ้าคณะภาค 13,700 บาท เจ้าคณะจังหวัด-เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช 10,300 บาท     อัตรานิตยภัตลดหลั่นตามลำดับชั้นจนถึงพระราชาคณะชั้นสามัญยก-พระครูปลัดชั้นเอกของสมเด็จพระราชาคณะ-พระคณาจารย์โท จะได้รับเดือนละ  3,800 บาท รวมเบ็ดเสร็จ 69 ตำแหน่ง โดยไม่รวมบรรพชิตจีนและบรรพชิตอนัมนิกาย อีก 11 ตำแหน่ง

 

Sponsored Ad

 

    แม้จะบอกว่าพระสงฆ์ไม่ควรรับเงิน แต่ก็มีพระผู้ใหญ่ระดับเจ้าคณะภาครูปหนึ่ง แสดงความเห็นว่า พระภิกษุสามเณร รวมทั้งวัดต่างก็มีภาระค่าใช้จ่าย พระภิกษุสามเณรยังจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษาเล่าเรียน และค่าพาหนะในการเดินทาง ส่วนวัดก็ยังต้องรับผิดชอบค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกมาก ดังนั้นเงินก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นอยู่ หากไม่ต้องการให้วัดหรือพระรับเงินทางรัฐก็ต้องเป็นคนที่จ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้

ที่มา : posttoday

บทความที่คุณอาจสนใจ