จีนทุ่มเงิน 3.6 หมื่นล้านบาท สร้างบ้านแจกให้ชาวนา กว่า 140,000 คน

คอมเมนต์:

จีนทุ่มเงิน 3.6 หมื่นล้านบาท สร้างบ้านแจกให้ชาวนา ยากไร้กว่า 140,000 คน

    เว็บไซต์ xinhuanet รายงาน พื้นที่ในซินเจียงมีอาณาเขตกว้างขวาง ทั้งภูเขา ทะเลทราย และเป็นที่อยู่อาศัยของบรรดาเกษตรกรและคนเลี้ยงสัตว์ที่ยากจนจำนวนมาก 

    ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุภารกิจขจัดความยากจนให้หมดไปโดยสมบูรณ์ภายในปี 2020 ทางเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์จึงได้ช่วยเหลือเกษตรกรและคนเลี้ยงสัตว์ ได้ย้านเข้ามาอาศัยบริเวณที่ราบและโอเอซิส เพื่อให้มีต้นทุนชีวิตที่ดีขึ้น เอื้อต่อการหาเลี้ยงชีพและการใช้ชีวิต

 

Sponsored Ad

 

ภาพบน : เป็นภาพที่อยู่อาศัยเดิมของเกษตรกรและคนเลี้ยงสัตว์ในทะเลทรายทากลิมากัน ในมณฑลซินเจียง โดยภาพนี้ถ่ายไว้เมื่อ 18 มีนาคม

ภาพล่าง : เป็นภาพที่อยู่อาศัยใหม่หลังมีการย้ายถิ่นฐาน เพื่อขจัดความยากจน ใน  โดยภาพนี้ถ่ายไว้เมื่อ 20 มีนาคม

 

Sponsored Ad

 

    ทางรัฐบาลกลางและเขตปกครองท้องถิ่นได้มีการทุ่มงบประมาณรวมทั้งสิ้น 8.37 พันล้านหยวน หรือราวๆ 3.6 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ถึงช่วงสิ้นปี 2018 ประชากรที่ยากจนทั้งหมด 140,000 ราย ได้รับการช่วยเหลือและย้ายที่อยู่อาศัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอีก 21,000 รายจะได้รับการย้ายที่อยู่อาศัยภายในปี 2019

    และเพื่อสร้างความมั่นใจต่อเกษตรกรและคนเลี้ยงสัตว์ทั้งหลายว่าการย้ายถิ่นฐานในครั้งนี้ จะไม่ก่อเกิดความยากจน และการแย่งชิงถิ่นฐาน กับประกรผู้อยู่อาศัย และจะยังคงพัฒนาอุตสาหกรรมและสร้างโอกาสการจ้างงานมากขึ้น เพื่อให้ประชากรในประเทศมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

 

Sponsored Ad

 

ภาพหญิงคนงานกำลังทำ หนาง หรือ แป้งจี่ข้าวสาลี ซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อและพบเห็นได้ทั่วไปในซินเจียง (รูปถ่ายเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม) 

 

Sponsored Ad

 

ภาพเจ้าของโฮมสเตย์กำลังทำความสะอาดที่พักอาศัย ที่ถูกพัฒนาให้เป็นที่พักอาศัยสำหรับนักท่องเที่ยว 

อีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่น สร้างงานสร้างรายได้ให้กับแหล่งชุมชน (รูปถ่ายเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม) 

ภาพมุมสูงหลังมีการจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัย (รูปถ่ายเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม) 

 

Sponsored Ad

 

ภาพถ่ายจากโดรน ที่อยู่อาศัยในเมืองคัชการ์ เขตปกครองตนเองซินเจียง ที่ถ่ายไว้เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม

ข้อมูลและภาพจาก xinhuanet

เรียบเรียงโดย Thousandreason

บทความที่คุณอาจสนใจ