"แพรรี่" ฟาดเดือด คนต่อต้าน "พระเขื่อน" กล่าวหาเป็นบัณเฑาะก์

คอมเมนต์:

#แพรรี่ ฟาดเดือดคนต่อต้าน #พระเขื่อน กล่าวหาเป็นบัณเฑาะก์ ลั่นการบวชไม่ใช่เรื่องของชาวเน็ต

    หลังจากที่ เขื่อน ภัทรดนัย ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งต่อมามีชาวเน็ตที่เห็นข่าว ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อต้านกันอย่างมากมาย พร้อมกล่าวหาว่าเป็น “บัณเฑาะก์” ไม่สามารถเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ได้ 

    ล่าสุด แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร อดีตพระชื่อดัง ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหว โดยสั่งสอนชาวเน็ตพร้อมเหน็บเบาๆว่า “ก็ว่าจะไม่สีซอให้ควายฟัง” เรียกได้ว่าสาดข้อมูลให้แน่นๆ ให้ชาวเน็ตที่ต่อต้าน หงายเงิบกันไปเลยทีเดียว

 

Sponsored Ad

 

    โดยระบุว่า จะไปต่อต้านเขาทำไมคะ ในเมื่อเขาบวชภายใต้กฎเกณฑ์ที่พระวินัยให้การรับรอง เขาไม่ได้บวชภายใต้ความเห็นชอบจากชาวเน็ตอย่างมึงนะคะ สงสัยอะไรก็ศึกษาเลยค่ะ ดิฉันเคยพูดไปหลายทีแล้วว่า เรื่องบัณเฑาะก์เนี่ย

    ท่านมีอธิบายไว้ชัดเลยในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา (คัมภีร์อธิบายพระวินัย) ในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา ระบุไว้ชัดว่า ในบัณเฑาะก์ 5 ประเภทนั้น บัณเฑาะก์ที่ห้ามการอุปสมบทอย่างเด็ดขาด มีแค่ ๒ ประเภทเท่านั้น คือ 1 บุคคลที่ถูกตอนอวัยวะเพศไปแล้ว (ปัจจุบันอาจหมายถึงคนที่แปลงเพศด้วย) กับ 2 บุคคลผู้มีความบกพร่องทางอวัยวะเพศ (ระบุไม่ได้ว่าเป็นเพศไหน)

 

Sponsored Ad

 

    ถ้าถึงขั้นนี้ยังไม่กระจ่างก็ให้ไปดูในฎีกาวิมติวิโนทนี (คัมภีร์อธิบายความสมันตปาสาทิกาอีกชั้นหนึ่ง) ซึ่งพระฎีกาจารย์ท่านก็เขียนไว้ชัดเช่นกันว่า ที่บอกว่า 2 ประเภทนี้ ไม่ห้ามการบรรพชา นั่นก็คือหมายถึง อนุญาตการอุปสมบท ศาสนาพุทธในเมืองไทยเป็นเถรวาทนะคะ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยใดๆ ในพระธรรมวินัย ข้อสงสัยนั้นๆ ย่อมต้องตรวจสอบด้วยข้ออรรถข้อธรรม ซึ่งมีการอธิบายไว้ชัดในคัมภีร์ชั้นต่างๆ

    ที่สำคัญเลย ดิฉันอยากจะบอกให้ทราบว่า การบวชจริงๆ นั้น เป็นแต่เพียงขั้นตอนของการรับรองค่ะ มีพระอุปัชฌาย์เป็นผู้นำพาและรับผิดชอบในตัวกุลบุตรต่อหมู่สงฆ์ มีหมู่สงฆ์เป็นสักขีพยานในการรับรู้ถึงการมีอยู่ของภิกษุใหม่ การบวชไม่ใช่เรื่องของชาวเน็ตนะคะ พักก่อน ศาสนาให้พื้นที่กับผู้คนในการฝึกหัดขัดเกลาอุปนิสัยค่ะ บัณฑิตไม่ติเตียนใครอย่างปราศจากปัญญานะคะ ภิกษุดีเลวไม่ได้วัดกันที่ว่าก่อนบวชมีพฤติกรรมอย่างไรค่ะ

 

Sponsored Ad

 

    แต่วัดกันที่ว่าบวชแล้วครองตนอย่างไรต่างหาก ปาราชิกข้อแรกมาจากพระผู้ชายนะคะ ไม่ได้มาจากพระบัณเฑาะก์ ฝากไว้ให้คิด แต่ถ้าจะไม่คิดก็แล้วแต่ จบ

ที่มา : amarintv

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ