เปิดหมายกำหนดการ พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช ๒๕๖๓

คอมเมนต์:

เปิดหมายกำหนดการ พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช ๒๕๖๓

     เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศเผยแพร่ หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช 2563 ซึ่งอยู่ระหว่างวันที่ 10-19 ตุลาคม มีรายละเอียด ดังนี้

    - วันที่ 10 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ตั้งแต่เวลา 16.00 น.

 

Sponsored Ad

 

    - วันที่ 11 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ที่วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.

 

Sponsored Ad

 

    - วันที่ 12 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ที่วัดเทพศิรินทราวาส และวัดสุทัศนเทพวราราม ตั้งแต่เวลา 16.00 น.

    - วันที่ 14 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน ที่วัดราชโอรสาราม และวัดอรุณราชวราราม ตั้งแต่เวลา 16.00 น.

 

Sponsored Ad

 

.

    - วันที่ 14 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐินที่วัดมกุฏกษัตริยาราช และวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ตั้งแต่เวลา 16.00 น.

 

Sponsored Ad

 

    - วันที่ 19 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน ที่วัดราชาธิวาสวิหาร ตั้งแต่เวลา 16.00 น.

    - วันที่ 16 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน ที่วัดนิเวศธรรมประวัติ จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 16.00 น.

 

Sponsored Ad

 

    - วันที่ 17 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ตั้งแต่เวลา 16.00 น.

 

Sponsored Ad

 

    - วันที่ 18 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน ที่วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม ตั้งแต่เวลา 16.00 น.

    - วันที่ 19 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายผ้ากฐิน ที่วัดสุวรรณดาราราม จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 16.00 น.

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ