จำไว้ให้มั่น! เป็นคนต้องมี 3 มี จิตใจต้องมี 3 ไม่ ปากต้องมี 3 ความสามารถ

คอมเมนต์:

จำไว้ให้มั่น

        ชีวิตคนเรา ก่อนอื่นเลยการใช้ชีวิตไม่ใช่เรื่องง่าย คุณต้องมี 3 สิ่งนี้ ถึงจะเป็นคนดีได้ สองคุณต้องมีจิตใจที่ดี ต้องรู้จัก 3 ไม่ สุดท้ายคุณต้องมีปากที่ดี ต้องรู้ 3 อย่างนี้ ก็จะสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จำเป็นจำนวนมากได้

        การดำเนินชีวิต IQ สำคัญมาก EQ สำคัญยิ่งกว่า แต่ศีลธรรมสำคัญที่สุด

 

Sponsored Ad

 

        คนที่มี IQ สูงมักจะฉลาดและมีความสามารถสูง พวกเขามีวิธีในการจัดการกับเรื่องต่างๆ ในแบบของตัวเอง

        คนที่มี EQ สูง มักจะช่างสังเกต และรู้จักพูด พวกเขาทำให้คนอื่นรู้ดีรู้สึกสบายใจ

        คนที่มีศีลธรรม พวกเขาเป็นคนปกติ ทำอะไรชัดเจน มีคุณค่าต่อการคบหา

        มี IQ เราถึงจะสามารถสร้างคุณค่าของเราเองซึ่งเป็นรากฐานของการอยู่รอดในสังคมนี้

        มี EQ พวกเราถึงจะสามารถเข้ากับผู้คนได้ดี เข้ากับผู้อื่นได้ เพราะนี่เป็นรากฐานของความสัมพันธ์

        มีศีลธรรม พวกเราถึงจะสามารถได้รับความเคารพ และการยอมรับจากผู้อื่นซึ่งเป็นรากฐานของชีวิต

 

Sponsored Ad

 

        ถ้าคุณต้องการมีจิตใจที่ดี คุณต้องเรียนรู้ที่จะไม่โกรธ ไม่คิดเปรียบเทียบ ไม่บ่น

        โกรธ เท่ากับเป็นการลงโทษตัวเอง ไม่สามารถหลุดออกมาได้ ไม่ดีต่อสุขภาพกาย และยิ่งแย่ต่อสุขภาพจิต

 

Sponsored Ad

 

        คิดเปรียบเทียบ คือการที่คุณคิดไม่ตก ใจแคบ ทำให้คนอื่นลำบาก และยังทำให้ตัวเองลำบากด้วย

        บ่นนั่น บ่นนี่ นอกจากจะทำให้ตัวเองไม่พอใจแล้ว ก็ไม่มีอะไรดีเลย

        การเป็นคนต้องรู้จักคิด ต้องคิดให้ตก จิตใจก็จะดี

        การเป็นมนุษย์ ความสามารถในการพูดสำคัญมาก มีคนบอกว่า “ปากราคาถูกแค่ไหน ชีวิตก็ราคาถูกแค่นั้น” เพราะงั้นถ้าคนๆ นึงรู้จักพูดชื่นชม มีอารมณ์ขัน             รู้จักปฏิเสธ ชีวิตก็จะไม่มีวันแย่

 

Sponsored Ad

 

        รู้จักชื่นชม ก็จะเป็นที่ต้อนรับของผู้อื่น

        มีอารมณ์ขัน ก็จะสามารถแก้สถานการณ์กระอักกระอ่วน

        รู้จักปฏิเสธ ก็จะสามารถเป็นตัวเอง โดยไม่ทำผิดต่อผู้อื่น

        คนๆ นึงถ้าปากมีความสามารถ 3 อย่างนี้ ไม่ว่าไปที่ไหน เจอคนแบบไหน เรื่องแบบไหน ก็จะสามารถรับมือได้อย่างสบาย ดังนั้นคนที่พูดเป็น มักจะสามารถเข้ากับคนอื่นได้ดีกว่า ในขณะเดียวกันก็สามารถจัดการความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนให้ดีได้

        การเป็นมนุษย์  1 คือเป็นคนดี 2 จิตใจดี 3 ความสามารถของการพูดก็ต้องฝึก เมื่อเป็นคนดีแล้ว ก็จะมีจิตสำนึก มีจิตใจดีแล้ว ก็จะสามารถยิ้มให้กับชีวิต พูดดีแล้ว ก็จะสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งผิดๆ ชีวิตต้องมี 3 มี จิตใจต้องมี 3 ไม่ ปากต้องมี 3 ความสามารถ

ที่มา : LIEKR