"ม.จ.จุลเจิม" ฉะเดือด เจดีย์อัฐิพระราชธิดาใน ร.1 ถูกปล่อยให้โทรมบนเพิงพังๆ หมดศักดิ์ศรีลูกกษัตริย์

คอมเมนต์:

เดือด "ม.จ.จุลเจิม ยุคล" โวยกระทรวฯ ละเลยเจดีย์อัฐิพระราชธิดาใน ร.1 ปล่อยให้ทรุดโทรม ไม่คิดจะฟื้นฟูหน่อยเหรอ

    กลายเป็นเรื่องราวที่เป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ หลังเฟซบุ๊ก จุลเจิม ยุคล ของ ม.จ.จุลเจิม ยุคล มีการโพสต์เรียกร้องถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มาดูแลเจดีย์ปลา ที่วัดดุสิดาราม คาดว่าเป็นที่บรรจุอัฐิของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ พระราชธิดาของรัชกาลที่ 1

    โดยจากภาพจะเห็นว่า เจดีย์ที่บรรจุอัฐิของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ พระราชธิดาของรัชกาลที่ 1 ถูกปล่อยทรุดโทรม เหลือแต่ซากปรักหักพัง

 

Sponsored Ad

 

    เจดีย์นี้ตั้งอยู่บนเพิงโทรมๆ มีรากต้นไม้ไปพันโดยรอบ มองดูแล้วแทบไม่เหลือเค้าการเป็นเจดีย์ของพระบรมวงศานุวงศ์เหลืออยู่ โดย ม.จ.จุลเจิม โพสต์ว่าอยากให้กระทรวงวัฒนธรรมหรือกรมศิลปากร หันมาดูแล ปรับปรุง เพื่อถวายเกียรติยศแก่ท่านบ้าง

 

Sponsored Ad

 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก จุลเจิม ยุคล

    พร้อมกันนั้น ม.จ.จุลเจิม ยังมีการโพสต์ประวัติอีกด้วยว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ มีพระนามเดิมชื่อว่า แจ่ม เป็นประราชธิดาพระองค์ที่ 5 ในรัชกาลที่ 1 ประสูติจากสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี ในปี พ.ศ. 2313 สิ้นพระชนมในวันที่ 7 สิงหาคม 2351 สิริพระชนมายุ 38 พรรษา

 

Sponsored Ad

 

    นอกจากนี้ รัชกาลที่ 1 ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่ ทรงพระศพให้ แต่พงศาวดารบางเล่มบอกว่า ได้รับพระราชทานโกศไม้สิบสอง ส่วนในพิธีพระราชทานเพลิง รัชกาลที่ 1 ทรงพระภูษาลายพื้นขาวทุกวัน ดำรัสว่า "ลูกคนนี้รักมากต้องนุ่งขาวให้"

    เมื่อเสร็จการ จึงโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนพระอัฐิขึ้นเป็นกรมหลวงศรีสุนทรเทพ แล้วทรงพระกรุณาโปรดให้เลื่อน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนเทพยวดี ขึ้นเป็น กรมหลวงเทพยวดีด้วย รวมถึงมีการรื้อเอาทองหุ้มพระโกศนั้นมาเติมทองขึ้นอีก ทำเป็นพระโกศทองคำกุดั่น 8 เหลี่ยม ยอดทรงมงกุฎขึ้นองค์ 1 ไว้สำหรับพระองค์ แต่ลองไม้พระโกศเดิมนั้นโปรดให้เก็บไว้สำหรับขึ้นเกรินลองพระเบญจา

ที่มา : เฟซบุ๊ก จุลเจิม ยุคล

บทความที่คุณอาจสนใจ