หาก "คุณ" กำลังลากรถคันนี้ ต่อให้ไม่มีค่าในสายตาใคร แต่คุณสำคัญสำหรับครอบครัว

คอมเมนต์:

แม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็นค่าคุณ แต่ยังมีอีกหลายคนที่เห็นค่าคุณ!

    หลายๆ คนที่กำลังเหนื่อยล้า มองทางข้างหน้าแล้วไม่มั่นใจว่าจะไปถึงหรือเปล่า บทความนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบทความ ที่ให้ข้อคิดได้ดีมากๆ อยากคุณลองสังเกตภาพๆ นี้ดูแล้วเห็นอะไรบ้าง และถ้าหากว่าภาพนี้คือคุณล่ะ คุณจะรู้สึกอย่างไร?

        บนรถมีพ่อแม่และลูก เบื้องหลังมีภรรยา

 

Sponsored Ad

 

        หากคุณไม่ระวัง..เกิดหกล้มขึ้นมา..จะเกิดอะไรขึ้น

        ต่อให้คุณจะไม่มีค่า ในสายตาใคร

        แต่คุณ คือ ผู้ยิ่งใหญ่สำหรับครอบครัว

        เป็นผู้ชาย..ต้องรู้จักแบกรับหน้าที่

 

Sponsored Ad

 

        เป็นผู้หญิง..ต้องรู้จักรับผิดชอบครอบครัว

        ที่ผู้ชายเหนื่อย ก็เพราะผู้หญิง ที่อยู่ข้างหลังไม่ยอมค้ำจุน

        ที่ผู้หญิงเหนื่อย ก็เพราะผู้ชาย ที่อยู่ข้างหน้าไม่ยอมออกแรงลาก

        ที่พ่อแม่เหนื่อย ก็เพราะลูก ไม่เอาความ

        ที่ลูกเหนื่อย ก็เพราะบ้าน ไม่เป็นบ้าน

        อย่าผ่อนแรงของตน จนทำให้อีกคนต้องแบกหนัก

        ทุกคนมีหน้าที่…จงรับผิดชอบในหน้าที่

        ทุกสถานะต้องมีตัวตน

        มิใช่เพียงแค่นามให้เรียกขานเท่านั้น

        จงให้ความสำคัญกับทุกคนในครอบครัว

        และจงเหลียวดูคนข้างกาย..ไม่มีใครเหนื่อยน้อยกว่าคุณ

 

Sponsored Ad

 

        โบราณจีนกล่าวไว้ว่า..

        “ชนะอย่าจองหอง…ล้มเหลวอย่าห่อเหี่ยว”

        เป็นคำเตือนที่คนรุ่นก่อนฝากไว้ให้คิด

        คำกล่าวนี้ บอกแก่คนรุ่นหลังว่า..

 

Sponsored Ad

 

        “อย่าเป็นเพราะความสำเร็จเพียงเล็กน้อย

        ก็เย่อหยิ่งจองหอง จนมองไม่เห็นหัวใครๆ

        และอย่าเป็นเพราะล้มเหลวเพียงครั้งคราว ก็ดับไฟทั้งโลกให้มืดมิด”

        แม้เก่งจงอย่ากร่าง แม้ด้อยจงอย่าต่ำต้อยในหัวใจ

 

Sponsored Ad

 

        เพราะผู้อยู่ในระดับสูงอาจมีปัญญาในระดับล่าง

        ส่วนผู้อยู่ในระดับล่างอาจมีปัญญาระดับสูงก็เป็นได้

        สวนดอกไม้สวยงาม เพราะหลากพฤกษา

        ใช่งามเพราะดอกเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น

        คนเราก็เช่นกัน ถ้าคุณเก่ง จงช่วยพยุงอย่าเหยียบย่ำ หากคุณด้อยจงคอยหนุนอย่าขวางลำ พึงเกื้อกูล พึงค้ำจุน พึงหนุนนำ

ที่มา : fastviweuk