พระพุทธรูปสานจากไม้ไผ่ "หนึ่งเดียวในไทย" จากงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน สู่แรงศรัทธาชาวบ้าน

คอมเมนต์:

ประณีตและงดงามมากค่ะ สาธุ

    พระพุทธรูป “พระพุทธเวฬุวันมุนี” หรือ “พระเจ้ากระติ๊บข้าว” สร้างจากไม้ไผ่หนึ่งเดียวในประเทศไทย ภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดป่าหนองโง้ง อ.เมืองหนองคาย

    การจะจัดสร้างพระพุทธรูปสักองค์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ลำพังวัดอย่างเดียวคงไม่มีปัจจัยเพียงพอ ต้องเกิดขึ้นจากแรงศรัทธาและความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชน

 

Sponsored Ad

 

    พระพุทธรูป ถือเป็นแหล่งรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนใหญ่พระพุทธรูปสร้างจากการหล่ออิฐก่อปูน หรือสร้างจากทองสัมฤทธิ์ บ้างก็แกะสลักจากไม้ ขนาดน้อยใหญ่แตกต่างกันไป

.

 

Sponsored Ad

 

.

.

    ที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดป่าหนองโง้ง อ.เมืองหนองคาย ได้มีการจัดสร้างพระพุทธรูปจากไม้ไผ่เป็นพระพุทธรูปกระติ๊บข้าวขนาดใหญ่แห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทย เพื่อให้เป็นแหล่งรวมใจรวมธรรม พร้อมทำพิธีบรรจุหัวใจ

 

Sponsored Ad

 

    ชาวหนองคายและจังหวัดใกล้เคียง พากันไปกราบไหว้สักการะ “พระพุทธเวฬุวันมุนี” หรือ “พระเจ้ากระติ๊บข้าว” ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดป่าหนองโง้ง อ.เมืองหนองคาย.

    การสร้างพระพุทธรูปจากงานหัตถกรรมจักสานนั้นแทบจะไม่เคยมีมาก่อน แต่การไม่เคยมี ไม่ใช่ทำไม่ได้ และพระพุทธรูปจากการจักสานก็เกิดขึ้นแล้ว

    “พระพุทธเวฬุวันมุนี” หรือ“พระเจ้ากระติ๊บข้าว” ที่ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาวัดป่าหนองโง้ง ในปัจจุบันนี้ เป็นพระพุทธรูปที่ทำจากไม้ไผ่ขนาดใหญ่ องค์แรกองค์เดียวในประเทศไทย

 

Sponsored Ad

 

    ด้วยฝีไม้ลายมือของ นายองค์ แสงคำ หรือ “สล่าองค์” ช่างหัตถกรรมมากฝีมือของภาคเหนือ ผู้ริเริ่มลงมือนำไม้ไผ่มาจักสานเป็นองค์พระพุทธรูป

    S

    “พระพุทธเวฬุวันมุนี” หรือ “พระเจ้ากระต๊ิบข้าว” ขนาดหน้าตักกว้าง 9 เมตร สูง 14 เมตร เด่นเป็นสง่า สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ชาวหนองคาย.

 

Sponsored Ad

 

    พระครูปริยัติสารโสภิต ผอ.ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดป่าหนองโง้ง กล่าวว่า ทางวัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

    “โดยทั่วไปแต่ละวัดจะมีพระพุทธรูปแบบหล่อปูนเป็นหลัก แต่ทางวัดอยากให้มีความแตกต่าง และสามารถดึงดูดให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดมากขึ้น จึงได้ให้ “สล่าองค์” ซึ่งมีความรู้ความสามารถและฝีมือดีในงานศิลปหัตถกรรมทางพระพุทธศาสนา ทำการสานพระพุทธรูปด้วยไม้ไผ่” พระครูปริยัติสารโสภิต กล่าว

    นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายก เทศมนตรีเมืองหนองคาย ผู้สนับสนุนจัดสร้าง.

 

Sponsored Ad

 

    เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย.2560 เป็นต้นมา ขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง 18 ศอก หรือ 9 เมตร สูง 28 ศอก หรือ 14 เมตร ตั้งชื่อว่า “พระพุทธเวฬุวันมุนี” ภาษาบาลี คือ ไม้ไผ่ หรืออีกชื่อหนึ่งว่า “พระเจ้ากระติ๊บข้าว”

    นายองค์ แสงคำ หรือ “สล่าองค์” กล่าวอย่างภูมิใจว่า พระเจ้ากระติ๊บข้าว เป็นการผสมผสานศิลปะแบบล้านช้าง ล้านนา อินเดีย เนปาล จีน ทิเบต เข้าด้วยกัน

    พระครูปริยัติสารโสภิต ผอ.ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดป่าหนองโง้ง และ นายองค์ แสงคำ ช่างหัตถกรรมมากฝีมือของภาคเหนือ

Sponsored Ad

    เป็นพระพุทธรูปองค์แรกและองค์เดียวที่มีขนาดใหญ่สุดในประเทศที่ทำจากไม้ไผ่ ผ่านกรรมวิธีป้องกันแมลง หากตั้งอยู่กลางแจ้งเกรงว่าจะได้รับผลพวงจากแสงแดดและฝนจะเป็นอุปสรรคให้องค์พระทรุดโทรมเร็ว จึงอยากให้ทางวัดจัดสร้างโดมครอบอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้องค์พระเจ้ากระติ๊บข้าวประดิษฐานอยู่ได้นานเท่านาน

    ขั้นตอนการทำเริ่มจากนำเหล็กเส้นมาทำเป็นโครงสร้าง พ่นด้วยปูนกาว นำต้นไผ่ประมาณ 500 ต้น มาผ่าแช่น้ำเกลือป้องกันมอดประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วลงมือสานในลักษณะขัดแตะจนเป็นองค์พระ ฉาบด้วยปูนบริเวณเข่าและบางจุดประดับด้วยกระจก แล้วใช้สีน้ำทาเพิ่มความสวยงาม

    นายองค์ แสงคำ หรือ “สล่าองค์” ลงมือสร้างพระพุทธรูปจากไม้ไผ่ เกิดปาฏิหาริย์หลายครั้ง

    “ช่วงที่สร้างใกล้เสร็จเกิดไฟไหม้องค์พระ ต้องเริ่มต้นกันใหม่หมด บางครั้งก็เกิดฝนตกหนักน้ำท่วม กลายเป็นอุปสรรคในการสร้าง คิดว่าคงเป็นเพราะเจ้าที่เจ้าทางต้องการลองใจ แต่ก็ไม่ย่อท้อ เดินหน้าสร้างองค์พระจนแล้วเสร็จ” นายองค์ เผยถึงปาฏิหาริย์ระหว่างสร้าง

    คำนวณกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้อาจจะอยู่ได้ไม่นาน หากตั้งตากแดดตากฝนจะผุพังไปตามกาลเวลา แต่หากอยู่ในร่มจะมีอายุได้นานกว่า 500 ปี

    ชาวบ้านที่มีความเลื่อมใส่ศรัทธามาร่วมกันจักสานไม้ไผ่ ก่อนจะนำขึ้นไปประกอบกับองค์พระ.

    ขณะนี้ทางวัดได้ทำพิธีบวงสรวง บรรจุหัวใจเรียบร้อยแล้ว ตามความเชื่อของชาวเหนือที่จะนำสิ่งของมีค่าสมมติว่าเป็นหัวใจมาบรรจุในองค์พระ แล้วประกอบพิธีพุทธาภิเษก เบิกพระเนตร เป็นอันสมบูรณ์


.

    ด้าน นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายก เทศมนตรีเมืองหนองคาย ผู้สนับสนุนการจัดสร้างกล่าวว่า นับเป็นเรื่องดีที่ทางวัดได้จัดสร้างพระเจ้ากระติ๊บข้าว ซึ่งแปลกไม่เหมือนใคร สร้างจากไม้ไผ่

    “นี่จะเป็นแหล่งรวมใจรวมธรรมให้กับพุทธศาสนิกชน เป็นแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาพระธรรมให้กับคนทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น” นายวีระชัยโชค กล่าว

    พุทธศาสนิกชนทั้งในจังหวัดหนองคายและจากจังหวัดต่างๆ ที่ทราบข่าวการจัดสร้าง “พระพุทธเวฬุวันมุนี” หลั่งไหลไปกราบสักการะไม่ขาดสาย.

    เมื่อวานที่ผ่านมานี้เอง เทศบาลเมืองหนองคาย ได้อัญเชิญ “พระเจ้ากระติ๊บข้าว” องค์จำลอง ขนาดความสูง 2 เมตร ไปประดิษฐาน ณ ลานน้ำพุพญานาค อ.เมืองหนองคาย ให้ชาวหนองคายและนักท่องเที่ยวได้รู้จัก มีการฉลองสมโภช มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนไปร่วมพิธีจำนวนมาก

.

.

    ก่อนจะมีขบวนแห่อัญเชิญกลับไปประดิษฐานที่วัดป่าหนองโง้ง วันที่ 11 ธ.ค.2562 พร้อมกับประกอบพิธีบรรจุหัวใจใส่องค์พระพุทธรูปองค์จริง มีการบวชชีพราหมณ์ พิธีกวนข้าวมธุปายาส โดยคณะอุบาสก อุบาสิกา จากนครเชียงตุง ประเทศเมียนมา

    ทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา

ข้อมูลและภาพ จาก ไทยรัฐ