ถ้าคุณต้อง "แบกปัญหา" ทุกอย่าง โดยลำพัง จงจำคำสอนนี้ไว้ให้ขึ้นใจ เพราะไม่มีใครโชคดีโดยไม่ลงแรง

คอมเมนต์:

ไม่มีใครโชคดีโดยไม่ลงแรง บทความดีดีที่อยากให้ทุกคนได้อ่าน !

        เป็นอีกหนึ่งบทความที่ให้ข้อคิดดีๆ ไว้เตือนสติในยามที่รู้สึกท้อใจ

        ลูกของพ่อจำไว้นะ ช่วงที่ลำบากที่สุด คือช่วงที่ใกล้ความสำเร็จที่สุด แม่เล่าให้พ่อฟังว่า ลูกเบื่องานที่กำลังทำอยู่ แต่พ่ออย ากให้ลูกลองอดทนทำดูสักช่วงดีไหมลูก พ่อว่าลูกจะได้อะไรมากมายจากการทำงานที่นี่ อย่างน้อยก็คือประสบการณ์ที่ไม่ต้องซื้อหามาด้วยเงิน เพียงแค่ลูกใช้สมอง พละกำลัง และแนวทางที่ลูกได้ร่ำเรียนมา พ่อเชื่อ มันจะมีประโยชน์กับลูกในอนาคต

        แต่หากลูกคิดว่าไม่ไหวจริงๆ ลูกอย ากจะออกมาทำธุรกิจเล็กๆ พ่อก็สนับสนุนนะ ประสบการณ์ของที่นี่จะทำให้เมื่อวันหนึ่งลูกเป็นเจ้าของกิจการ ลูกจะได้เข้าใจทั้งจุดยืนของลูกจ้างและนายจ้างได้ พ่ออย ากจะแนะนำลูกอย่างนี้นะ

 

Sponsored Ad

 

        1. ต่อให้ลูก อ ย า ก ได้เงินทองมากสักเพียงใด ขอให้ลูกจำไว้ ตระกูลเราไม่เคย โ ก ง ใครกิน เกียรติภูมินี้ พ่อ อ ย า ก ให้ลูกรักษาไว้ และบอกต่อให้ลูกหลานในอนาคต

        2. หากลูกตั้งใจและได้ ทุ่ ม เ ท แล้ว จึงมีคุณสมบัติพูดว่า ด ว ง ไ ม่ ดี หากยังไม่ ทุ่ ม เ ท อ ย่ า เอาแต่ โ ท ษ ดวง

 

Sponsored Ad

 

        3. อ ย่ าไปหวังพึ่งแต่ดวงโชคลาภ หากเราไม่ได้สร้างมา ใช้ เ ล่ ห์ ก ล เรียกยังไงมันก็ไม่มีทางอยู่กับเราได้ อิงความสามารถของตนเองดีกว่านะลูก

        4. อย่าเอาแต่หลบฝนอยู่ในบ้าน ออกมาตวงน้ำฝนใส่โอ่งใส่ตุ่มไว้ใช้บ้างก็ดี ต่อให้เปียกฝน ม อ ม แ ม ม นั่นก็คือความสุขชนิดหนึ่ง จำไว้นะ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกไม่มีบังเอิญ เมื่อ ห ลี ก เลี่ ย ง ไม่ได้ ก็อยู่กับมันอย่างเข้าใจและเป็นสุข

 

Sponsored Ad

 

        5. การที่ลูกเลือก ห นี ปั ญ ห า ไม่แน่เสมอไปว่าลูกจะหนีพ้น การที่ลูกเผชิญหน้ากับ ปั ญ ห า ก็ไม่แน่เสมอไปว่าจะเป็น เ รื่ อ ง แ ย่ ที่สุด ทุ่ ม เ ท นะลูก วันพรุ่งนี้ คือ วันที่สวยงาม

 

Sponsored Ad

 

        6. จำไว้นะลูก ช่วงที่ ลำ บ า ก ที่สุด คือ ช่วงที่ใกล้ความสำเร็จที่สุด

        7. หากลูกรู้สึก เ ห นื่ อ ย ลูกต้อง พ ย า ย า ม เดินต่อ เพราะทางเดินที่ เ ห นื่ อ ย นั้น เป็นทางเดินขึ้นสู่ที่สูง

        8. การทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่เรื่อง ย า ก แค่ ย า ก ตรงที่ต้องยืนหยัด ยืนหยัดเพียง ชั่ ว ค รู่ ชั่ ว ย า ม นั้นไม่ ย า ก เลยตรงยืนหยัดให้ถึงที่สุด

 

Sponsored Ad

 

        9. คู่ต่อสู้ที่ น่ า ก ลั ว ที่สุดของคนเราไม่ใช่ใครอื่น นั่นคือ ความขี้เกียจ

        จำไว้นะลูก ไม่มีใครโชคดีโดยไม่ลงแรง ความโชคดีเกิดจากความตั้งใจ เพราะตั้งใจความโชคดีจึงมาเยือน พ่อเชื่อว่าลูกทำได้ เพราะในตัวของลูกมีเลือ ดของพ่ออยู่ครึ่งหนึ่ง

ข้อมูลและภาพ จาก