นายจ้างมหาสารคาม เมินจ้างงาน เด็กป.ตรีจบใหม่ ต้องการสายอาชีพ ปวช.-ปวส.มากกว่า!

คอมเมนต์:

นายจ้างมหาสารคาม เมินจ้างงาน เด็กป.ตรีจบใหม่ ต้องการสายอาชีพ ปวช.-ปวส.มากกว่า!

    เมื่อไม่นานมานี้ นายเดช ผุยคำสิงห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางาน จ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในพื้นที่ จ.มหาสารคามเป็นอย่างดี มีตัวแทนบริษัทมาตั้งโต๊ะรับสมัครงานโดยตรง และสามารถทราบผลได้ทันที

    ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม ได้โควตารับพนักงานจำนวน 2,160 ตำแหน่ง และมีนักศึกษาจบใหม่ที่มาลงทะเบียนทำงานโครงการ 739 ตำแหน่ง เป็นปริญญาตรี 640 คน ปวส. 54 คน ปวช. 14 คน ม.6 31 คน แต่นายจ้างมีตำแหน่งงานว่างไม่มากนัก

 

Sponsored Ad

 

    จากข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 ในจังหวัดมหาสารคามมีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 21 แห่ง มีตำแหน่งงานว่างจำนวน 226 อัตรา แยกเป็นวุฒิ ม.6 จำนวน 79 อัตรา ปวช.จำนวน 57 อัตรา ปวส.จำนวน 37 อัตรา และปริญญาตรีจำนวน 53 อัตรา แต่ระดับปริญญาตรีมีผู้จบการศึกษามาลงทะเบียน 640 คน ได้ทำงาน 23 คน เพราะอาจจบการศึกษาไม่ตรงกับที่ผู้ประกอบการต้องการ

    โดยผู้ประกอบการมีตำแหน่งงานที่ไม่ต้องการวุฒิการศึกษาสูงมากนัก เพราะสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นเอสเอ็มอี ไม่ค่อยมีตำแหน่งที่ต้องใช้พนักงานที่มีการศึกษาสูง อีกทั้งนักศึกษาจบใหม่จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม มักจะเป็นคนนอกพื้นที่

 

Sponsored Ad

 

    เมื่อจบการศึกษาแล้วก็เดินทางกลับภูมิลำเนา จึงทำให้ตัวเลขผู้สมัครงานโครงการนี้มีน้อย ทั้งนี้ โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่นั้น กระทรวงแรงงานต้องการส่งเสริมการจ้างงานคนรุ่นใหม่ และผู้ไม่เคยเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีงานทำตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

    โดยภาครัฐและเอกชน (copayment) ซึ่งนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะจ่ายเงินค่าจ้างเงินเดือนร้อยละ 50 ตามระดับการศึกษาให้กับลูกจ้าง เช่น วุฒิ ปวส.เงินเดือนเริ่มต้น 12,000 บาท วุฒิปริญญาตรีเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท และกรมการจัดหางาน จะโอนเงินค่าจ้างร้อยละ 50 เข้าบัญชีให้กับลูกจ้างโดยตรง

 

Sponsored Ad

 

    ด้านนายสมพงษ์ พวงเวียง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง (2005) จำกัด เปิดเผยกรณีนี้ว่า ความต้องการแรงงานในสถานประกอบการของมหาสารคาม มีความต้องการแรงงานที่จบการศึกษาสูง หรือมีการศึกษาระดับปริญญาตรีน้อยมาก

    เพราะส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจเอสเอ็มอี ตำแหน่งระดับหัวหน้างานจึงมีไม่มาก อย่างโรงงานของตนผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ก็ต้องการแรงงานระดับปฏิบัติการ จบ ม.6 ปวช. หรือ ปวส.เท่านั้น ส่วนระดับหัวหน้างานหรือฝ่ายบัญชีก็เต็มหมดแล้ว

 

Sponsored Ad

 

    นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ให้ความเห็นกรณีเดียวกันนี้ว่า การจ้างงานของภาครัฐคือเปิดรับตามวุฒิที่ต้องการ แต่ของภาคเอกชนจะจ้างตามตำแหน่งงาน

    แต่ก็นำวุฒิการศึกษามาพิจารณาประกอบเช่นกัน บางตำแหน่งอาจจ้างไม่ถึงวุฒิปริญญาตรีก็ได้ แต่จะดูความสามารถและผลงานเป็นหลัก สำหรับโครงการดังกล่าวมองว่าน่าจะเปิดกว้างไม่จำกัดคนจบใหม่ หรือคนจบมานานแล้วด้วย หากเป็นอย่างนั้นน่าจะตอบโจทย์ได้มากกว่า อีกทั้งในสถานการณ์เช่นนี้ โอกาสที่สถานประกอบการในมหาสารคามจะรับพนักงานเพิ่มคงน้อย เพราะธุรกิจต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบันกันไม่น้อย

ที่มา : ประชาชาติออนไลน์

บทความที่คุณอาจสนใจ