3 ปีที่รอคอย จาก "พื้นที่แห้งแล้ง" สู่ไร่ธรรมชาติ ทำเกษตรผสมผสาน ปั้นดินให้กินได้

คอมเมนต์:

3 ปี ที่เปลี่ยนแปลง เกษตรผสมผสาน ปั้นดินให้กินได้

    3 ปี ที่เปลี่ยนแปลง กับพัฒนาการแห่งความยั่งยืนที่เริ่มก่อเกิดขึ้นทีล่ะนิดทีล่ะน้อย เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ ปั้นดินให้กินได้  ซึ่งไร่แห่งนี้ปลูกเกือบทุกอย่าง สามารถนำมาดำรงชีวิตประจำวันได้สบาย อีกทั้งยังสร้างรายได้ได้อีกด้วย วันนี้เราจึงนำภาพสวยๆมาฝาก 

ก่อนทำเป็นเกษตร ก็เป็นที่นาธรรมดา

 

Sponsored Ad

 

เริ่มทำตามแผน

.

.

.

.

.

ขุดน้ำ

1 ปีหลังจากที่ขุด น้ำเริ่มมา

ปลูกต้นมะพร้าว

 

Sponsored Ad

 

.

ปลูกต้นกล้วย

เลี้ยงปลา ได้อีกด้วยจ้า

ต้นกล้วยสวย

ปี 62 ทุกอย่างสวยงาม เขียวขจี

 

Sponsored Ad

 

ปี 63  ทุกอย่างเริ่มให้ผลผลิต น้ำเต็มครอง

ปลูก พืชผักสวนครัว

เก็บมาทานได้

 

Sponsored Ad

 

สวยงาม ทุกอย่างจ้า

ลูกสวยมาก

กล้วยก็ลูกโต

ทุกอย่าง เก็บผลผลิตได้

 

Sponsored Ad

 

.

.

.

.

.

.

.

    เป็นการทำเกษตรผสม ผสานได้ดีมาก ทุกอย่างสวยงาม และอุดมสมบูรณ์จริงๆ ทุกอย่างเก็บมาดำรงชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งยังสร้างรายได้ ได้อีกด้วย หวังว่าจะเป็น ประโยชน์แก่หลายท่าน ที่อยากจะทำเกษตรแบบพอเพียง

ไปชมภาพทั้งหมดกันเลยค่ะ

ที่มา : LIEKR, บ้านไร่ ภักษ์ภิรมย์ พอเพียง ฟาร์มสเตย์